X

آگهی های مزایده

آگهی مزایده فروش املاک

بازگشت
15 تیر, 1398 — 24 تیر, 1398   
چکیده
شرکت بهساز کاشانه تهران در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی، اداری و تجاری خود را به شرح ذیل با وضع موجود و به بالاترین قیمت پیشنهادی از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.
جزئیات

شرکت بهساز کاشانه تهران در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی، اداری و تجاری خود را به شرح ذیل با وضع موجود و به بالاترین قیمت پیشنهادی از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

WhatsApp Image 2019-...